Working Hours

Mon - Fri: 09:00h - 19:00h
Sat - Sun: zatvoreno

Kontakt: 385 95 9030859
Kroz Smrdecac 41, 21300 Split
Danijela Čaleta
Licencirani agent
Direktor
ABOUT US

Agencija za nekretnine IMPERIUM NEKRETNINE u Splitu posluje od 01.12.2005.g. izrazito uspješno (sjetimo se samo početaka u kojoj je jedini način oglašavanja bio tzv. „Banak“). U to vrijeme shvatila sam važnost interneta kao i internetskog oglašavanja te sam među prvim agencijama otvorila internet stranica i počela sa uslugama on-line oglašavanja.

Prilagodbom Zakona o posredovanju u poslovanju sa nekretninama od 10. listopada 2007.g. osobno sam upisana u Imenik agenata za poslovanje sa nekretninama pri HGK. Stoga sam kvalificirana po svim pozitivnim propisima RH.

Pravna sigurnost je okosnica poslovanja agencije, stoga svi akti koji proizlaze iz našeg poslovanja, nomotehnički i formalno zadovoljavaju pozitivno pravne propise.

Agencija za nekretnine IMPERIUM NEKRETNINE u Splitu poslovala je na lokaciji Dubrovačka 3, u Splitu, da bi zbog opsega posla i postizanja što boljeg uspjeha u poslovanju s nekretnina od 01.08.2012.g. uredski segmemt poslovanja prešao na novouređen prostor smješten na idealnoj lokaciji u ul. Kroz Smrdečac br. 41. (Zgrada Vila Vilebita –jug).

Djelatnici Agencije su stalno nazočni seminarima u cilju edukacije pojmova poslovanja nekretnina koji su vezani za prilagodbu zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom EU.

Ukoliko ste obrazovani, kulturni, puni ideja i elana uvijek se možete javiti u Agenciju te sa novim pristupom osvježiti uspjeh i naravno dobro zaraditi.
 
Direktor
Danijela Čaleta